ផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធី Pleng Music Awards PMA 2022 | Part 3 • Video Views: 79302
 • Published On: 2022-03-19 22:48:28
 • Video Published/Author: Smart Axiata
 • Video Duration: 02:28:37
 • Source: Watch on YouTube


ផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធី Pleng Music Awards 2022

#PMA2022 #PlengMusicAwards2022 #TakeTheFirstStep #បោះជំហ៊ានដំបូង #Plengbysmart #SmartAxiata #Pepsicambodia


0 Shares:
21 comments
 1. អគុណដែលបង្កើតកម្មវិធីនេះមក❤️❤️❤️🥰🥰ជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរ

 2. 🙏🏻អរគុណ Smart ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ធខ្មែរ សុំកោតសរសើរដល់ស្មាតនឹងសូមជូនពរ
  ស្មាតកាន់តែមានការគាំទ្រច្រើន💚💚🟢នឹងសង្ឃឹមថានឹងមានកម្មវិធីនេះរហូត។

 3. លើកនេះស្មាតរៀបចំល្អខ្លាំង ល្អជាងមុនច្រើន👏
  លើកទី១ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ ដែលមានកម្មវិធីដែលប្រមូលផ្ដុំសិល្បៈករច្រើនបែបនេះ👏👏👍👍

  Decoration 8/10
  Camera 9/10
  Schedule 8.5/10
  Sound 6.5/10

  * Best performance is CG movement 🎭

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like
Krown Entertainment News.
Read More

Krown Entertainment News.

Video Views: 2 Published On: 2022-08-11 20:11:37 Video Published/Author: Krown Entertainment Ltd Video Duration: 00:03:27 Source: Watch on…